Outsourcing DPO služeb


Pověřenec pro ochranu osobních údajů (neboli DPO - Data Protection Officer) je osobou, kterou budou muset nově někteří správci dle GDPR jmenovat. Hlavními úkoly pověřence jsou - poskytování konzultací správci a monitorování souladu zpracování osobních údajů s nařízením GDPR. Jmenování DPO je povinné pro orgány veřejné moci a veřejné subjekty (kromě soudů). Týká se Vás ovšem také v případě, že provádíte rozsáhlé, pravidelné a systematické zpracování osobních údajů nebo zvláštních kategorií údajů (např. o zdravotním stavu, politických názorech, sexuální orientaci apod.).

Máte povinnost jmenovat DPO?

Pro stanovení případného nutného rozsahu a nacenění poskytování služeb DPO nás kontaktujte.

*Údaje z formuláře použijeme pouze ke komunikaci ohledně Vaší poptávky nebo ke zodpovězení dotazu.