Odpovědi na dotazy


  • Lze za osobní údaj považovat registrační značku vozidla? Při automatizovaném čtení RZ systémy LPE může být v záběru kamery viditelná i osádka vozidla.
  • Obecně lze v tomto případě tvrdit, že stějně jako si uděláte fotografii vozidla a osádky na telefon, tak Vám ani při tomto automatizovaném zpracování k ničemu nebude, jelikož do registru vozidel, kde by se dala příslušná SPZ spojit s konkrétní identifikovanou osobou, přístup mít nebudete. Samozřejmě i zde platí, že je nutné mít správně identifikovaný účel a právní titul tohoto zpracování. Jinak by tomu bylo například u firemního vozu svázaného s konkrétní osobou, pro soukromé využití. Pak by se na kamerových záznamech dala identifikovat konkrétní osoba a o osobní údaje by se tak nepochybně jednalo. Pak by bylo zapotřebí zvážit i další aspekty provozování takového systému - tedy jakým způsobem jsou nahrávky, resp. automatizace rozpoznávání využívány, po jaké době jsou záznamy přepisovány atd.
  • Mám dotaz, jak se v rámci GDPR dívá ÚOOÚ na veřejné registry? Např na justice.cz v insolvenčním rejstříku zadám "jméno hledané osoby" a napíšu např. "Novotný". Výsledkem vyhledávání je potom 482 dlužníků (včetně již ukončených) kde pod jménem si kdokoliv přečte bydliště i rodné číslo dlužníka. Za odpověď předem děkuji.
  • Konkrétně v případě insolvenčního rejstříku se jedná o informační systém veřejné správy a správcem je Ministerstvo spravedlnosti. O rejstříku je pojednáváno také v souvisejícím insolvenčním zákoně č. 182/2006 Sb. Tento zákon také mimo jiné pojednává o osobních údajích, které jsou v rejstříku veřejně dostupné a které na základě žádosti subjektu lze dodatečně skrýt (jméno a příjmení zde ale zůstane vždy). Paragraf 425 pak pojednává i o jednotlivých možnostech vyškrtnutí dlužníka. Z pohledu GDPR se lze tedy dovolat možnosti skrytí např. RČ a to kdykoliv v průběhu řízení. Zda se něco v tomto přístupu s ohledem na GDPR do budoucna změní (tedy zda bude RČ např. automaticky skryto) je těžké posoudit. Je možné, že se tímto někdo začne zabývat teprve například až po souhlasném vyjádření Ústavního soudu, který by se mohl fyzických osob v případě stížnosti zastat.
  • Jak je to s mazáním dat na SSD discích?
  • SSD disk odstraňuje smazaná data v rámci správy paměti a funkce TRIM průběžně, když právě nevyřizuje jiné požadavky. A jakmile jednou dojde k vymazání bloku, jsou původní uložená data neobnovitelně zničena. Jisté rozdíly proti klasickým HDD (kdy jsou data smazána po přepisu) tu tedy jsou, ovšem vždy záleží na tom, do jaké míry byly původní data přepsána, jaký software na obnovu využijete apod.