O nás a našem přístupu


  • Naši DPO poveřenci mají odbornou kvalifikaci a vlastníme certifikát Pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • Na základě analýzy zjistíme zda potřebujete pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Zároveň poskytujeme outsourcing našich DPO služeb.
  • Vždy identifikujeme nejefektivnější možnosti pro dosažení shody s GDPR.
  • Podpoříme Vás při implementaci technických, legislativních i procesních změn pro zajištění souladu s nařízením GDPR.
  • Zastoupíme Vás při jednáních s dozorovým úřadem ÚOOÚ.
  • Pro případ odpovědnosti za škodu jsme pojištěni a to až do výše 10 milionů korun českých.