Nová práva subjektů dle GDPR


Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, a to zejména o totožnosti správce, účelu zpracování, o oprávněných zájmech a o případných příjemcích osobních údajů. Dalšími právy, založenými na aktivitě subjektu jsou právo na přístup, právo na opravu a doplnění, na výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost a další.

Právo na výmaz

V určitých případech Vám některé právní předpisy ukládají povinnost uchovávat osobní údaje po určitou dobu (např. zákon o účetnictví). V takovém případě tedy osobní údaje mazat nemusíte, protože Vám povinnost jejich uchovávání stanoví právní předpis. Jakmile však uplyne doba, po kterou byla povinnost údaje uchovávat, pak je musíte vymazat.