Nová práva subjektů dle GDPR


Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, a to zejména o totožnosti správce, účelu zpracování, o oprávněných zájmech a o případných příjemcích osobních údajů. Dalšími právy, založenými na aktivitě subjektu jsou právo na přístup, právo na opravu a doplnění, na výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost a další.

Právo na výmaz

V určitých případech Vám některé právní předpisy ukládají povinnost uchovávat osobní údaje po určitou dobu (např. zákon o účetnictví). V takovém případě tedy osobní údaje mazat nemusíte, protože Vám povinnost jejich uchovávání stanoví právní předpis. Jakmile však uplyne doba, po kterou byla povinnost údaje uchovávat, pak je musíte vymazat.

Máte na nás nějaké doplňující otázky?

*Údaje z formuláře použijeme pouze ke komunikaci ohledně Vaší poptávky nebo ke zodpovězení dotazu.