Důsledky nedodržování nařízení GDPR


Jaké jsou postihy za nedodržování GDPR? 

V případě porušení nařízení bude nepochybně od kontrolního orgánu (ÚUUÚ) následovat varování, napomenutí, případně i zastavení zpracování osobních údajů.

GDPR také za nedodržení nařízení zavádí odstrašující sankce, a to dle rozsahu a závažnosti až do výše 4 % z celkového obratu společnosti nebo až 20 milionů EUR. V případě nesouladu s požadavky ovšem riskujete také ztrátu reputace a zákazníků, případně při naplnění znaků dle trestního zákoníku také trestní odpovědnost jako fyzická či právnická osoba