Co je GDPR

O GDPR - General Data Protection Regulation, neboli o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, se hovoří jako o revolučním právním předpisu z pera legislativy Evropské Unie, které má za cíl zvýšit ochranu osobních dat občanů. V podstatě to ovšem není nic tak nového - GDPR bylo přijato již v roce 2016 a začalo platit 25. 5. 2018. Důležité je, že se jedná o nařízení (které je bez dalšího přímo aplikovatelné v celém svém rozsahu v celé EU) a ne tedy pouze o směrnici (která naopak stanoví pouze minimální standard a je na členských státech, aby přijaly příslušné zákony).


Zpět