GDPR - General Data Protection Regulation


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je novým revolučním právním předpisem - legislativou EU, s cílem zvýšit ochranu osobních dat občanů. GDPR bylo přijato 27. 4. 2016 a vstoupilo v platnost 25. 5. 2018.

Nařízení GDPR se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty, společnosti, či živnostníky, ale také na úřady a další organizace, zpracovávající osobní údaje na území Evropské unie.

Pomůžeme Vám určit, do jaké míry se vztahuje GDPR na Vás a Vaše podnikání.


Nejnovější články na našem blogu

Ani Společenství vlastníků se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (neboli GDPR - General Data Protection Regulation) nevyhýbá. Přesto, že může být rozsah povinností, stanovených obecným nařízením, které by statutární orgány...

Vážení klienti a návštěvníci našich stránek, nepochybně všichni vnímáme stále se vyvíjející situaci v souvislosti s koronavirem COVID-19 ve světě, i v České Republice. I našich konzultačních služeb se tak pochopitelně dotýkají aktuální preventivní kroky, nařízení a pokyny vlády ČR, které mají hlavní cíl a to prevenci šíření nákazy. I u nás jsme tak...

Nový, takzvaný adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahrazuje a ruší dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vstoupil v platnost ke dni 24. 4. 2019 a to vyhlášením ve sbírce zákonů. Současně tento nový český adaptační zákon upřesňuje a upravuje práva a povinnosti při aplikaci evropského Obecného...