GDPR - General Data Protection Regulation


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je novým revolučním právním předpisem - legislativou EU, s cílem zvýšit ochranu osobních dat občanů. GDPR bylo přijato 27. 4. 2016 a vstoupilo v platnost 25. 5. 2018.